Skip to main content

Multa

Ruokavirasto valvoo multamme laatua ja Viljavuuspalvelu tutkii mullat. Ruokaviraston lannoitevalvontayksikkö on myöntänyt meille lannoitevalmistelain mukaisen laitoshyväksynnän, jonka numero on FIC008-01852/2009NA.

Mullan valmistus

Laadukas multamme on peräisin suomalaisilta pelloilta ja se on syntynyt sokerijuurikkaiden prosessoinnissa. Pesun yhteydessä sokerijuurikkaista irtoaa multaa, joka varastoidaan ja vanhennetaan altaissa ja aumoissa useita vuosia.

Vanhennettu peltomulta kuivataan kyntämällä ja jyrsimällä. Multa siirretään käsittelykentälle ja sekoitetaan siellä erilaisiksi multalaaduiksi. Käytämme mullan sekoituksessa mullan lisäksi turvetta ja hiekkaa.

Mullan käsittely- ja varastoalueet ovat Säkylässä Lännen Tehtaiden vieressä.

Multalaadut

Multalaaduissa on hyvät ravinteet ja ph-arvot.

Toimitukset

Meiltä saa multaa läpi vuoden. Voimme toimittaa multaa suuria määriä.