Skip to main content

Isotalon Multa

Käsittelemme, jalostamme ja toimitamme korkealaatuista multaa maanrakennusliikkeiden, yritysten, yksityisasiakkaiden sekä julkisen sektorin tarpeisiin. Toiminta-alueemme on koko Suomi.

Ruokavirasto valvoo multamme laatua ja Viljavuuspalvelu tutkii mullat. Ruokaviraston lannoitevalvontayksikkö on myöntänyt meille lannoitevalmistelain mukaisen laitoshyväksynnän, jonka numero on FIC008-01852/2009NA.

Mullan noutopaikka